GEODETSKA MERENJA

Koristeći konvencionalne metode merenja možemo da odgovorimo na vaše zahteve koje se odnose na obeležavanja granica parcela, legalnost objekata u katastru kao i zahteve koje se odnose na izradu dokumentacije tokom građenja objekata

OBELEŽAVANJE GRANICA
PARCELE

Poštovanje granice parcele kao i legalnost objekata unutar poseda obaveza je svakog vlasnika nepokretnosti. Pored Zakonskih obaveza ovo je svakako i jedan od načina očuvanja vaše imovine. Pokazivanje granica kao i konsultantske usluge koje se odnose na legalizaciju objekta neke su od naših aktivnosti.

GEODETSKA
OBELEŽAVANJA

Obeležavanje objekata na osnovu planske dokumentacije, za potrebe iskopa i tokom izgradnje temelja, obeležavanje rasporeda zidova i visina podova prostorija , praćenje vertikalnosti objekta, kao i priprema izveštaja tokom izgradnje i grafičkih priloga o izvedenom položaju objekata unutar granica parcele i zone građenja, naše usluge odnose se na privatne investitore i objekte za stanovanje, a zatim i poslovne, odnosno industrijske objekte .

SITUACIONI I TOPOGRAFSKI
PLANOVI

Za potrebe projektovanja kao i ishodovanja lokacijske i gradjevinske dozvole, možemo da izradimo Situacione planove parcela odnosno Topografske mape sa katastarskim granicama parcela, koristeći klasične metode snimanja uz pomoć geodetskih instrumenta. Krajnji proizvod su digitalni crtezi kao i dokumenti u PDF formatu .

STUDIJE UNAPREĐENJA POSEDA &
USLUGE MAPIRANJA

Naši stručnjaci mogu vam pomoći oko unapređenja vašeg poseda, statusa i geometrije granica vaših parcela, ukrupnjavanja parcela ili ustitnjavanja i formiranja novih. Takođe vršimo i analizu i lociranje nepokretnosti na osnovu dokumentacije o povraćaju imovine restitucijom, odnosno vršimo proveru stanja poseda, izgrađenost, ukupne površine u odnosu na listove nepokretnosti i ugovore.

TOP