SNIMANJE IZ VAZDUHA

Koristeći bespilotne letilice i kamere visoke rezolucije, možemo da izvršimo snimanje terena i objekata, snimimo fotografije i daljom fotogrametrijskom obradom, proizvedemo foto realistične ortofotografije u pravoj veličini i rezoluciji. Ovakva vrsta snimanja svoju upotrebu pronalazi u topografskim mapiranjima, površinskim kopovima, kamenolomima, količinama materijala i sl.

vETRO
PARKOVI

Za potrebe projektovanja glavnog urbanističkog plana, plana detaljne regulacije, projektovanje putne mreže, projektovanje dalekovoda u osnovi je mnogo jednostavnije na foto realističnom modelu terena izrađenim uz pomoć dronova odnosno aero fotogrametrije. Topografija terena i ortofotografija izrađeni u državnom koordinatnom sistemu mogu se koristiti zajedno sa podacima katastra i na taj način precizno projektovati parcelacije i preparcelacije za potrebe formiranja putne mreže, zatim koridora dalekovoda a naravno i samih lokacija vetro generatora. Kada je proces završen, svi podaci se mogu dalje koristiti u Auto Cad i Civil3D programima.

TOPOGRAFSKA
MAPIRANJA

Aero-fotogrametrijsko mapiranje svoju primenu pronalazi u planiranju, projektovanju i izgradnji infrastrukturnih objekata-puteva i železnice, urbanim planiranjima, izgradnji objekata nisko gradnje, mapiranju prirodnih rezervata, privatnih poseda, planiranju i izgradnji vinograda i voćnjaka

GRADSKE I REGIONALNE
DEPONIJE

Gradske i regionalne deponije su uglavnom rizična područja i predstavljaju potencijalnu opasnost jer mogu da izazovu požare kao i da proizvedu toksične gasove opasne po ljude i životinje. Za potrebe planiranja, održavanja kao i za evidentiranje promena tokom eksploatacije, snimanja dronovima, mapiranje i inspekcija predstavljaju najbezbedniji način prikupljanja podataka u poređenju sa svim poznatim konvencionalnim metodama. Naš tim ima iskustva radeći na lokacijama na Bliskom Istoku , za Gradske deponije kao i za kompanije koje se bave održavanjem i unapređenjem deponija .


POVRŠINSKI KOPOVI

Aero snimanje omogućava bolju efikasnost i bolju saradnju tokom eksploatacije, smanjuje troškove i povećava bezbednost . Po izvršenom snimanju dronom, kada su podaci obrađeni, možemo da sračunamo količine iskopanog materijala, proverimo padove zemljanih radova, proizvedemo topografske mape, pratimo izvođenje iskopa u odnosu na projektovane vrednosti i sve to za kratko vreme u odnosno na tradicionalne metode.

GOLF
TERENI

Za potrebe projektovanja, izvođenja gradnje i održavanja golf terena, aero snimanje predstavlja važan činilac u ostvarenju ciljeva u pogledu optimizacije troškova gradnje odnosno održavanja kada su tereni već napravljeni. Snimanje predmetne lokacije za potrebe projektovanja i planiranja pruža informacije o trenutnom izgledu terena, topologiji, vegetaciji i infrastrukturi u okruženju. Digitalni model terena dobijen aerofotogrametrijom, odnosno mesh modelom, napravljenim iz oblaka tačaka, proračun zamene tla, odnosno iskopa i nasipa može biti vrlo precizan. Slično je i tokom izvođenja. Mesečna snimanja , omogućavaju praćenje izvođenja radova i poređenje sa projektovanim vrednostima


AGROKULTURA

Koristeći dronove možemo da prikupimo podatke o trenutnim stanjima poseda, zatim da utvrdimo tačne dimenzije poseda i zasađenih kultura, planiramo nove sadnice i na takav način optimizujemo i eventualno povećamo broj sadnica-voćnjaka i vinograda. Koristeći dodatne programe i alate pratimo nivo prinosa, vlažnosti terena i na takav način pomognemo vlasnicima poseda u pravovremenom donošenju odluka i mera ka unapređenju proizvodnje.

PREDNOSTI UPOTREBE DRONOVA

Visual presentation

Quick & Safe

3D Presentation

Big Amount of Accurate Data

Auto Cad ready , PDF JPG & TIFF

TOP